دکتر محمدرضا رجب زاده مقدم

کتاب های استاد رجب زاده را در این بخش مشاهده می کنید. استاد رجب زاده یکی از اساتید برجسته در رشته جبر دانشگاه فردوسی و دانشگاه خیام مشهد می باشد.

درباره ما

پس از چندین سال تجربه موفق در سایت ریاضیات ایران، بر آن شدیم تا کتاب های تخصصی رشته ریاضی را گردآوری و در اختیار دانشجویان و دانش آموزان عزیز قرار دهیم. سایت اصلی ما را به آدرس http://irmath.com نیز در نظر داشته باشید.

 
0919-0248160 (8:00 تا 20:00)
Premium Joomla Templates